ניהול יעדים לשיפור ביצועים

כדי להשיג שיפור בביצועים, חשוב ששיחת המשוב תסתיים בהצבת יעדים. על היעדים להיות מוגדרים בצורה של SMART OBJECTIVES   . השיטה להגדיר נכון יעדים כולל יעדים התנהגותיים באופן שניתן יהיה למדוד את מידת השגתם, פותחה  ויושמה בהצלחה בארגונים רבים בארץ.