פיתוח והטמעת שיטות הערכה

תהליך הערכה ומשוב הינו אחד התהליכים החשובים והמורכבים בארגון. במהלך השנים  פתחנו יכולות  ורכשנו ידע בתחום שאלוני ההערכה ושיטות מגוונות של הערכת ביצועים. פתחנו שיטות להערכת מנהלים באמצעות שאלונים ייחודיים ובאמצעות הערכת עמיתים,  והערכה 360 מעלות. לאחר  פיתוח שיטת ההערכה, אנו מדריכים את הממונים ומסייעים להם לבצע שיחות משוב איכותיות לצורך השגת שיפור ביצועים.

תחום זה של הערכה ומשוב הינו אחד התחומים הבולטים בפעילות של החברה ומיושם אצל רבים מלקוחותינו.