מיקוד האסטרטגיה של הארגון

אסטרטגיה, ייעוד, חזון. מילים גבוהות. לאחר שהאסטרטגיה גובשה, החזון הוגדר הייעוד הובהר, אנו נסייע לניהול בארגון להתאים את תהליכי העבודה, את סדרי העדיפויות המערכתיים, את התרבות הארגונית והניהולית הנובעת מכך ולסייע לארגון ליישם את האסטרטגיה אשר הוגדרה. הפיכת האסטרטגיה לתכנית פעולה , יישומה והטמעתה בארגון , יבוצע באמצעות הידע היכולות והניסיון שלנו.