רה ארגון – שינוי המבנה הארגוני

מבנה ארגוני נכון  הוא  גורם מרכזי בהצלחת הארגון. שינוי של המבנה והתאמתו לצרכים המשתנים, מבטיח את היכולת של הארגון לעמוד במשימותיו.

בדיקת היתרונות והחסרונות של המבנה הארגוני הקיים, תכנון מבנה ארגוני חדש – נכון וכזה שהארגון יוכל להיות בו, סיוע לארגון להיכנס למבנה החדש וליהנות מה"שהות" בו , תוך השגת המטרות אשר הביאו לשינוי המבנה הארגוני, הינו חלק מסל השירותים המקצועיים אותו אנו מעניקים ללקוחותינו.